Tijdens onze vakanties voorzien we steeds een of meerdere vervangende artsen om de dringende gevallen op te vangen. Dit zijn collega’s uit de buurt. Hun naam, adres en telefoonnummer vindt u op ons antwoordapparaat of op de affiche aan de deur.