Dossiers

Van elke patiënt houden we een elektronisch medisch dossier bij. Dat kan, indien nodig, door elke arts van de praktijk geraadpleegd worden. Dit waarborgt de continuïteit van de medische zorgen, ook bij afwezigheid van uw huisarts. Verslagen van een bezoek aan de specialist, laboresultaten en informatie van andere onderzoeken nemen we in het dossier op. Het is dus belangrijk voor de volledigheid van uw dossier om gegevens over allergie, medicatie, vaccinaties, een bezoek aan een specialist met of zonder doorverwijzing,… steeds te laten opnemen in uw dossier. Op deze manier behouden we steeds een volledig overzicht van alle dossiergegevens wat noodzakelijk is voor een goede medische begeleiding.

Het Globaal Medisch Dossier (GMD)

Met een GMD schrijft u zich in bij uw huisarts en geniet u van een vermindering van 30% op het remgeld voor consultaties en huisbezoeken. Deze verhoogde terugbetaling is geldig gedurende een jaar bij elke huisarts van onze praktijk die u consulteert. Het is in uw belang dat al uw medische gegevens gecentraliseerd zijn in een praktijk. Zo kunnen wij instaan voor een integrale en persoonlijke gezondheidszorg.