• Welkom op de agendawebsite van Dr. Jan Achten
  Dr. Ingrid Boonen
  Dr. Marianne Achten

  <span>Welkom op de agendawebsite van</span> Dr. Jan Achten<br/>Dr. Ingrid Boonen<br/>Dr. Marianne Achten
Vrije raadpleging

Vrije raadpleging

Enkel raadpleging op afspraak

 Afspraken

Afspraken

U kan een afspraak maken via de agenda of via telefoon.

 Kinderen

Kinderen

Ernstig zieke kinderen krijgen voorrang. Probeer steeds op voorhand contact op te nemen met een van de artsen.

 Vakanties

Vakanties

Tijdens onze vakanties voorzien we steeds een of meerdere vervangende artsen om de dringende gevallen op te vangen

Raadplegingen op afspraak

Om te vermijden dat u te lang moet wachten tijdens de vrije raadplegingen hebben we besloten om enkel op afspraak te werken.
Afspraken kunnen gemaakt worden:

 • bij voorkeur via deze website
 • ofwel telefonisch: 011 68 31 42 – bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 19u00
 • indien u in de online agenda geen vrije afspraak meer vindt en u dringend een arts nodig hebt, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de praktijk

U dient steeds uw identiteitskaart bij de hand te hebben! Voor kinderen geldt de kids-ID of Isi+ kaart.

Vanaf heden kan u bij voorkeur ook betalen met bancontact.

Alle artsen in de praktijk zijn geconventioneerd. Bovendien zijn ze ook alledrie aangenomen arts voor politie en defensie.

Uw huisarts staat ook in voor dringende gevallen, daarom kan het gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak.

Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij u steeds zo snel mogelijk verder helpen. Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal de andere arts u graag verder helpen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u het volgende weet:

 1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
 2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
 3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is, en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
 4. Voor voorschriften voor kiné, aanvragen voor radiologie en doorverwijzingen naar specialisten, dient u steeds op afspraak te komen. Om u vervolgens voldoende te kunnen informeren over het resultaat, dient u een afspraak te maken.
 5. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan telefonisch te annuleren. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Informatie over covid

Alle informatie over testen, quarantaine en wat te doen na contact met een covidgeval, vindt u terug op volgende websites:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/

https://mijncoronatest.be/

Heeft u een testcode dan kan u een test bekomen via verschillende kanalen:

We proberen het testen bij ons op de praktijk te beperken zodat we voldoende tijd hebben voor de patiënten die medische zorg nodig hebben. 

Wanneer testen?

-Indien u symptomen vertoont van covid; nl hoesten, keelpijn, koorts, spierpijn, hoofdpijn, ….. Indien u geen ernstige symptomen vertoont, kan u een evaluatie maken op volgende website https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat. Bij zwaardere symptomen, neemt u natuurlijk steeds met ons contact op.

-Heeft u een positieve zelftest afgelegd, kan u zelf een PCRtestcode aanvragen via https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest.

Informatie over het vaccinatiecertificaat kan u vanaf 16/6 raadplegen via https://covidsafe.be/

Vaccinatie COVID 19

Algemene informatie over de coronavaccins en de vaccinatiecampagne vindt u op de website https://www.laatjevaccineren.be/.

U ontvangt een uitnodiging voor de vaccinatie via brief en via de e-box. https://myebox.be/nl .U kan uw uitnodiging ook raadplegen via https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Meer informatie over de vaccinatiecampagne in onze stad vindt u via https://www.vaccinatiecentrumsinttruiden.be/ of op het nummer 011 49 49 07.