Voorschriftenbeleid

Het verlenen van voorschriften, attesten en documenten maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van uw huisarts.
Om daarbij de beste zorg voor uw gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.

  • Nieuwe medicatie wordt altijd opgestart tijdens de raadpleging
  • Voor chronische medicatie waken zowel u als wij erop dat u voldoende voorschriften heeft tot aan de volgende controle.
  • Verwijzing naar kinesist, specialist, … gebeurt best tijdens de raadpleging zodat deze correct verloopt en eventuele onderzoeken al aangevraagd kunnen worden.
  • Attesten voor werkonbekwaamheid of schoolverlet zijn enkel geldig na raadpleging en onderzoek. Dit geldt ook voor geschiktheidsattesten voor sport, onderwijs of dergelijke.