Corona Virus

Bent u ziek, heeft u koorts of klachten van de luchtwegen (hoesten, verkoudheid, keelpijn, geen reukvermogen of smaakvermogen) of een vermoeden van Covid19;  bel dan naar uw huisarts en vermeld uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. We zullen telefonisch afspreken welke verdere stappen ondernomen moeten worden.

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen voor het coronavirus, kan u ook opnieuw een afspraak maken voor niet-dringende zorg (opvolging chronische ziekten, opvolging medicatie, niet-luchtweggerelateerde klachten). Gelieve daarbij volgende richtlijnen te respecteren:

  • Draag een mondmasker (bij voorkeur brengt u uw eigen mondmasker mee)
  • Breng maximaal 1 begeleider mee, ook voorzien van mondmasker
  • Kom op tijd, niet te vroeg, maar ook niet te laat
  • De deur is niet open, u dient aan te bellen
  • Indien u veel te vroeg bent of er geen plaats is in de wachtzaal, gelieve buiten of in uw auto te wachten
  • Respecteer de richtafstand van 1,5m
  • Betaal zoveel mogelijk electronisch

Bent u niet ziek maar heeft u toch vragen over het coronavirus, surf dan naar de website onderaan of bel naar 0800 14 689. Zo houdt u onze telefoonlijn of die van de wachtpost vrij voor de mensen die wel ziek zijn. 

Huisartsen mogen wegens de corona-uitbraak uitzonderlijk een getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid bezorgen aan hun patiënten na telefonisch contact.
Normaal mogen artsen enkel een doktersbriefje geven na fysiek onderzoek. In bijzondere situaties mogen huisartsen teleconsultaties houden, waarbij de patiënt zijn of haar verhaal aan de telefoon doet. Verplaatsingen van besmette patiënten of van patiënten van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn met het virus moeten zo veel mogelijk beperkt worden.
De Orde legt wel enkele minimumvoorwaarden op voor een contact op afstand. De arts moet de patiënt en zijn voorgeschiedenis goed kennen, inzage hebben in het medisch dossier en in staat zijn de continuïteit van de zorg te waarborgen. Een arts die telefonisch gecontacteerd wordt, zal altijd de risico’s voor de patiënt en voor de gemeenschap moeten afwegen.

Voor meer informatie kan u terecht op https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Voor meer informatie kan u terecht op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)