011 68 31 42

Vaak beantwoorden de dokters zelf hun telefoon. Het gebeurt dat ze niet onmiddellijk kunnen opnemen. Heb dan even geduld of bel na enkele minuten terug, u wordt zo snel mogelijk geholpen. Hou er rekening mee dat er telkens patiënten zitten voor uw arts. Het is erg storend voor de mensen die op dat moment bij de dokter zitten. Gelieve het bondig te houden, de patiënt op de raadpleging en in de wachtzaal zal u dankbaar zijn.

U kan steeds bellen voor uitslagen, elke dag tussen 18u45 en 19u00. Ook hier vragen we om het kort te houden. Voor uitgebreid advies kan u beter een afspraak maken.