Apotheek van wacht: https://www.apotheeklimburg.be/

Tele-onthaal: https://www.tele-onthaal.be/

Antigifcentrum: https://www.antigifcentrum.be/

Child Focus: https://childfocus.be/nl

Kinder en jongerentelefoon: https://awel.be/

Zelfmoordlijn (gratis, 24 u/24, anoniem): https://www.zelfmoord1813.be/

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: https://1712.be/

Centrum voor alcohol en andere druggerelateerde problemen: https://www.cadlimburg.be/

Stoppen met roken:

Informatie over vaccinaties: https://www.laatjevaccineren.be/

Informatie over bevolkingsonderzoek naar kanker: https://www.bevolkingsonderzoek.be/

Wat te doen bij tekenbeet: https://www.tekenbeten.be/